Zapomniałam o problemie nietrzymania moczu

Dystrybutor

ORTHOKINETICS SP. Z O.O.

Ul. Ostródzka 60Ł

03-289 Warszawa

Tel. 22 741-68-88

Metody zabiegowe

Od wielu lat stosuje się różne rodzaje materiałów do wstrzyknięć w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu.

Groźny dla zdrowia teflon

Na początku lat osiemdziesiątych nabyto duże doświadczenie odnośnie Teflonu stosowanego do wstrzyknięć okołocewkowych. Wyniki kliniczne były bardzo obiecujące, ale występowanie różnych działań niepożądanych nie pozwoliło na szersze zastosowanie tej metody. Ze względu na właściwości alergizujące Teflon wywołuje w ciągu kilku dni po wstrzyknięciu objawy grypopodobne. Stwierdzono również występowanie miejscowych podrażnień w postaci ziarniniaków. Jego stosowania zaprzestano po opublikowaniu dowodów na migrację wstrzykniętego okołocewkowo Teflonu do mózgu i do płuc. Z podobnym entuzjazmem stosowano silikon, ale nie był on popularny z powodu licznych publikacji dotyczących poważnych działań niepożądanych, które występowały u kobiet z silikonowymi implantami piersi.

Nietrwały silikon i kolagen

Kwestionowano również trwałość implantów silikonowych. W długoterminowych badaniach obserwacyjnych odsetek pomyślnych przypadków obniżył się z 90 procent w momencie wstrzyknięcia do zaledwie 48 procent po 2 latach. Autologiczne przeszczepy tkanki tłuszczowej nie wytrzymały próby czasu, ponieważ ulegały resorpcji zanim zdążyła wytworzyć się blizna kolagenowa.

Najlepsze wyniki zaobserwowano po okołocewkowym wstrzykiwaniu kolagenu. Badania kliniczne z okresem kontrolnym trwającym do dwóch lat wykazały dobre wyniki kliniczne. Kolagen jest łatwy w użyciu i wstrzyknięciu. Może być podawany przez igłę 19G za pomocą minimalnej siły. Głównym utrudnieniem jest fakt, że kolagen nie zawsze przekształca się w nowy endogenny kolagen. W takich przypadkach efekt kliniczny będzie zmniejszał się z upływem czasu. W badaniu przeprowadzonym na 53 pacjentkach z okresem kontrolnym trwającym 5 lat Gorton i wsp. wykazali tylko 26 procent pomyślnych przypadków.

Aby zwiększyć trwałość, ważne jest połączenie doskonałych właściwości kolagenu umożliwiających jego łatwe stosowanie z preparatem, którego właściwości zmniejszą wchłanianie kolagenu i jego niedostateczne przekształcenia.

Migrujący balon okołocewkowy

Nowym produktem do zastosowania okołocewkowego jest wstrzykiwany balon okołocewkowy. Oczywistą zaletą tych balonów jest ich trwałość i obojętność chemiczna. Jednak ulegają one łatwej migracji, a doświadczenia kliniczne są bardzo ograniczone.

Więcej oczekuje się od połączenia kolagenu i cząsteczek szkła organicznego [Plexiglas] (polimetylometakrylan, PMMA), ponieważ dowiedziono, że kolagen jest dobrym materiałem do wstrzyknięć okołocewkowych, a PMMA jest związkiem całkowicie obojętnym chemicznie i niewchłanialnym. Jednak w tym przypadku również nie można całkowicie wykluczyć migracji cząsteczek.